Ψυγείο πάγκος με 2 πόρτες και λεκανάκια 1.10×0.70 m και πασάκι 0.2 m