Φούρνος pizza με θερμοθαλάμους 1.10×0.70m

Τιμή 700,00