Φίλτρα άνθρακα με μοτέρ 4 HP αχρησιμοποίητα

Τιμή 3.000,00