Πλυντήριο LAMBER με καλάθι 0.40 x 0.40

Τιμή 600,00