Γύρος αερίου 65kg με καινούργιες πλάκες

Τιμή 400,00